Αύξηση ασφάλειας στη κατοικία σας

Αν μένετε σε ισόγεια κατοικία, αυξήστε μόνοι σας το επίπεδο ασφαλείας σας : Τοποθετώντας ένα σύστημα προβολέων LED που να ενεργοποιούνται όταν ανιχνεύουν κίνηση. Κατασκευάστε μικρές πινακίδες που να λένε ότι ο χώρος προστατεύεται από κάποια εταιρεία συστημάτων ασφαλείας . Κλειδώνετε τις περιφερειακές σας πόρτες (αυλόπορτες , γκαραζόπορτες) Προσπαθείστε να μη φαίνετε το σπίτι εξωτερικά παραμελλημένο διότι δείχνει έλλειψη οργάνωσης = ελλειψη συστήματος ασφαλείας   Φυσικά όλες αυτές οι λύσεις είναι λύσεις που δεν επιλύουν πλήρως το πρόβλημα όπως η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου σύστηματος ασφαλείας με σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων . ‘Ομως σίγουρα συμβάλλουν στην περαιτέρω δική σας ασφάλεια