Αύξηση ασφάλειας στη κατοικία σας

Αν μένετε σε ισόγεια κατοικία, αυξήστε μόνοι σας το επίπεδο ασφαλείας σας :

  • Τοποθετώντας ένα σύστημα προβολέων LED που να ενεργοποιούνται όταν ανιχνεύουν κίνηση.
  • Κατασκευάστε μικρές πινακίδες που να λένε ότι ο χώρος προστατεύεται από κάποια εταιρεία συστημάτων ασφαλείας .
  • Κλειδώνετε τις περιφερειακές σας πόρτες (αυλόπορτες , γκαραζόπορτες)
  • Προσπαθείστε να μη φαίνετε το σπίτι εξωτερικά παραμελλημένο διότι δείχνει έλλειψη οργάνωσης = ελλειψη συστήματος ασφαλείας

 

Φυσικά όλες αυτές οι λύσεις είναι λύσεις που δεν επιλύουν πλήρως το πρόβλημα όπως η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου σύστηματος ασφαλείας με σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων . ‘Ομως σίγουρα συμβάλλουν στην περαιτέρω δική σας ασφάλεια και της περιουσίας σας.

Η νέα ενημερωμένη υπηρεσία της ATLAS Security με το AtlasMed έρχεται να καλύψει ένα κενό που υπήρχε στην επιλογή ενός συναγερμού ιατρικής βοήθειας. Καλέστε την Security για περισσότερες πληροφορίες.

Leave a Reply